Blogg

Dags för en flytt av företaget

Som företag så kanske man växer så det knakar och de lokaler man har id ag inte är anpassade för den verksamhet som bedrevs när man flyttade dit. Kanske det är dags att flytta till mer ändamålsenliga lokaler och som…

Läs mer

Kanske det är företagande som är ditt drömjobb. Se till att du skapa dina förutsättningar med det företag som du tänker starta. Om du är säker på din sak och har en produkt eller tjänst som du med säkerhet vet…

Läs mer

För alla företag som säljer någon form av produkter är det viktigt att ha en funktionell produktmärkningsprocess. Anledningarna till det är flera. För det första sparar en välanpassad märkning mycket tid, inte minst eftersom den till stor del kan automatiseras…

Läs mer

Marknadsför din e-handel

Något som växer är handeln online och för den som driver e-handel finns det en hel del att göra för att marknadsföra sig på bästa sätt. Det är viktigt att synas i och med att allt fler butiker blir aktuella…

Läs mer

Att arbetsplatsen är ren och städad är en del av att förse de anställda med en bra arbetsmiljö och arbetsmiljön är av stor vikt för de anställda. Det finns en del tips om hur ett kontor bör städas och det…

Läs mer

Idag är marknadsföring en nödvändig del av upplägget för i princip alla företag. Marknadsföring har under de senaste decennierna kommit att utvecklas till en hel vetenskap. Här finns ett stort utbud av möjligheter men också flera fallgropar på vägen. Grundläggande…

Läs mer

Många olika sorters förtag kan finna nytta av en lagerlokal. Men om du aldrig tidigare haft behov av en är det bra att försöka samla på dig en del information innan du hyr den första du kan få tag på. …

Läs mer

Varumärkeskännedom är något alla företag kommer att arbeta med i någon utsträckning. Men en mer medveten satsning i detta område är ofta ett klokt projekt, både för nya och etablerade företag. Detta arbete kan dock ta många olika former och…

Läs mer

Att starta eget är en dröm många svenskar delar. I genomsnitt startas omkring 70 000 nya företag varje år i Sverige. Denna statistik går tillbaka till 2010. Men att starta ett företag kräver en del kapital. Hur mycket kan variera…

Läs mer

9/12